A Műszaki Tudományi Szekció programjában a műszaki és a vele rokon tudományokhoz tartozó, önálló kutatómunkán alapuló, tudományos igényű pályamunkák mutathatók be.

A konferencián azok az egyetemi, főiskolai hallgatók vehetnek részt – a határainkon túl élő magyar hallgatók is –, akik hallgatóként a helyi, intézményi konferencián bemutatták a TDK-munkájukat, és ott ezt a zsűri az országos konferencián való részvételre alkalmasnak találta. A részvétel feltétele továbbá a formailag megfelelő nevezési dokumentáció benyújtása a megadott határidőig az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez, valamint ennek alapján nevezésük az OTDT központi és szekció felhívásában foglaltak szerinti jóváhagyása, elfogadása. 

Korábbi OTDK-n bemutatott dolgozattal nem lehet indulni!


A KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATBAN A HALLGATÓK FELADATAI

Kérjük, a bemutatni kívánt pályamunkából egy nyomtatott példányt mindenki hozzon magával a konferenciára! Ezeket a tagozati előadások előtt gyűjtjük majd össze.

A bemutatásra szánt pályamunka elektronikus feltöltése az OTDT online rendszerébe a XXXIII. OTDK központi felhívásában meghatározott szabályok szerint:

„Az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvének OTDT Titkárság által történt befogadását követően a hallgatók a jegyzőkönyvben megadott e-mail címükre kapnak tájékoztatást arról, hogy az intézményi TDK-konferencián a pályamunkájuk javaslatot kapott a XXXIII. OTDK-ra történő bemutatásra (a 2014-2015. évi tanév II. félévében jogosultságot szerző hallgatóknak a XXXIII. OTDK szekció felhívásainak megjelenése után küldi ki az online rendszer a leveleket). Az e-mail megküldésének napját követően a hallgatóknak 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy az intézményi TDK-konferencián bemutatott és ott a XXXIII. OTDK-ra javasolt pályamunkájukat PDF-formátumban az OTDT online rendszerébe feltöltsék, valamint kiválasszák azt a szekciót, amelybe a későbbiekben nevezni szeretnének a dolgozattal. Azok a hallgatók, akik a XXXIII. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.” 

A további feladatokat és a nevezéshez szükséges dokumentumokat a XXXIII. OTDK központi felhívásának a „A részvétel feltételei” című 2. melléklete tartalmazza.

(http://otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf)

Nevezési időszak a hallgatók számára az OTDT online rendszerében: 2016. szeptember 15. – 2017. január 11., 23:59 (CET).

A határidőn túl feladott (postabélyegző szerint) vagy központi nevezési lappal nem regisztrált dolgozatok nem szerepelhetnek a konferencián. A hiányosan beküldött nevezési anyag szintén kizáró ok! A konferenciára csak elektronikusan lehet jelentkezni. Amennyiben technikai vagy egyéb okból a küldő intézmények vagy a jelentkező hallgatónak erre nincs lehetősége, a határidő előtt vegye fel a kapcsolatot a helyi szervezőkkel! Csak intézményi nevezést fogadunk el, egyéni nevezés nem lehetséges!

NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI DÍJ

A XXXIII. OTDK Műszaki Tudományi Szekcióba nevezett hallgatók

nevezési díjainak befizetési határideje: 2017. február 15. szerda 23:59 (CET);

részvételi díjainak befizetési határideje: 2017. március 17. péntek 23:59 (CET)


Nevezési díj: 

5.000 Ft minden benevezett dolgozat után;

Részvételi díj: 

28.000 Ft résztvevőnként;

(az 5000 Ft-os nevezési díjon felül) minden, a XXXIII. OTDK-n részt vevő hallgató után.

A részvételi díj osztatlan fix összeg, ami minden résztvevőre nézve kötelező ahhoz, hogy részt vehessen a konferencián. A befizetett 28.000 Ft-os összeg tartalmazza a konferencia ideje alatti étkezést, szállást, a konferencia kiadványt, programfüzetet, a regisztrációs csomagot, a szabadidős programokon való részvételt, a szervezési költségeket és a hallgatói díjakat. Amennyiben a hallgató részvételi díja nem kerül befizetésre, akkor a hallgató nem vehet részt a konferencián!

Felhívjuk a résztvevő hallgatók figyelmét, hogy az intézményi TDK-felelősüktől érdeklődjenek afelől, hogy számukra a nevezési díj mellett kifizetik-e a részvételi díjat is. A legtöbb felsőoktatási intézményben mindkét költséget átvállalja az intézmény.BEFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


A nevezési és részvételi díjak befizetésével kapcsolatos számlaigénylő lapok a Résztvevőinknek/Számlázás menüpontban találhatók.

Közreműködésüket előre is köszönjük!


A XXXIII. OTDK Műszaki Tudományi Szekció szervezői