Nevezett dolgozatok listája (pdf)

XXXIII. OTDK Műszaki Tudományi Szekció

2017. április 6-8., Dunaújvárosi Egyetem

Az OTDT online rendszerébe feltöltött dolgozatok intézményi bontásban

 

Ssz. Azonosító Dolgozat címe Szerző(k)
1 BME-ÉMK/10/001 Vízgyűjtő-modellezés gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata a Tarján-patak vízgyűjtőjén Nagy Eszter Dóra
2 BME-ÉMK/10/002 Beton maradó húzószilárdsága szálkoktél alkalmazása esetén Kerényi Ramóna
3 BME-ÉMK/10/003 Az esztergomi vasútvonal és a szentendrei HÉV közötti átjárhatóság vizsgálata Dőry István
4 BME-ÉMK/10/004 Vékonyfalú, hidegen alakított Z-szelemen szelemen   átlapolt kapcsolatának vizsgálata Jakab Sára, Kenéz Ágnes, Opoldusz Máté
5 BME-ÉMK/10/005 Polisztirol betonba ágyazott acél könnyűszerkezetes falak földrengési viselkedése – teljes léptékű kísérlet kiértékelése Opoldusz Máté, Jakab Sára, Kenéz Ágnes
6 BME-ÉMK/10/006 Hajók keltette partközeli hullámok átfogó elemzése mérési és numerikus modellezési módszerekkel Fleit Gábor
7 BME-ÉMK/10/007 Acél rácsszerkezetű torony körüli széláramlás vizsgálata Kenéz Ágnes
8 BME-ÉMK/10/008 Drón alapú áramlás- és domborzatfelmérés tesztelése Lükő Gabriella
9 BME-ÉMK/10/009 Videó-alapú vízhozam-mérés tesztelése kisvízfolyásokra Lükő Gabriella
10 BME-ÉMK/10/010 Lefolyás idősorok vizsgálata nem mért vízgyűjtők feltárásának előkészítésére Nagy Eszter Dóra
11 BME-ÉMK/10/011 Direkt és indirekt lebegtetett hordalékmérési eljárások összekapcsolt vizsgálata Csiti Bence
12 BME-ÉMK/10/012 Merev erősítő betétek talajjavító hatásának numerikus vizsgálata Topalidisz Márkosz
13 BME-ÉMK/10/013 Vasúti pályaszerkezeti elemek zaj- és rezgéscsillapító hatásainak vizsgálata üzemi állapotban és laboratóriumi körülmények között Csortos Gabriella
14 BME-ÉMK/10/014 Merev falú tartályban tárolt víz sajátfrekvenciájának meghatározása különböző vízszintek mellett Szedlák Máté? Ficker Kata
15 BME-ÉMK/10/015 Vasúti zúzottkő ágyazat viselkedésének szimulációja diszkrét elemes módszerrel Orosz Ákos
16 BME-ÉMK/10/016 Előregyártott vasbeton gerendák numerikus és kísérleti vizsgálata Roszevák Zsolt
17 BME-ÉMK/10/017 Gyalogos zóna bővítésének forgalomlebonyolódásra gyakorolt hatásának elemzése Székesfehérváron, a Zichy ligetnél Rádóczi Andrea
18 BME-ÉMK/10/018 Rövid bázistávolságú relatív statikus és kinematikus GPS-es fázismérések eredményeinek elemzése UAV alkalmazásával Farkas Márton
19 BME-ÉMK/10/019 A paksi KKÁT épületének vizsgálata repülőgép becsapódásra Németh Gábor, Csillag Fruzsina
20 BME-ÉMK/10/020 Mélységi finombuborékos levegőztetésű medencék áramlástani viszonyai Kecse Barbara
21 BME-ÉMK/10/021 A városi- és nagyvasúti síngondozás technológiáinak elemzése, azok különbségei, a sínkarbantartás jelenlegi irányvonalai Jerkus Alexandra
22 BME-ÉMK/10/022 Pernye alapú vízzáró falak ellenőrzése Illés Zsombor
23 BME-ÉMK/10/023 Talajok hővezető képességének laboratóriumi vizsgálata és fűtött pincék hőveszteségeinek numerikus modellezése Martin Béla
24 BME-ÉMK/10/024 Önvezető járművek térképeinek előállítása lézerszkenner alkalmazásával Potó Vivien
25 BME-ÉMK/10/025 Izotrop és anizotrop anyagú gerendák modelljeinek összehasonlítása 3D numerikus szimulációk eredményeivel Hazay Máté
26 BME-ÉMK/10/026 Üveg lizénák laboratóriumi vizsgálata központos nyomásra Sinka Alex, Oláh Melinda Réka
27 BME-ÉMK/10/027 Falazott szerkezetű ferde ívek diszkrét elemes vizsgálata Forgács Tamás
28 BME-ÉMK/10/028 Kőzetkárosodási formák térképezése a Citadella kőzetein Agárdi Tamás, Cebula Ágnes Karolina
29 BME-ÉMK/10/029 Tűz hatása a homlokzati burkolóelemekre Biró András
       
30 BME-ÉMK/10/030 Aszfaltok optimális bitumentartalmának vizsgálata a pályaszerkezetben betöltött funkciója alapján Kovács Nóra
31 BME-ÉMK/10/031 Acél elemek hegesztett és csavarozott kötéseinek együttdolgozása Tóthné Csáki Noémi
32 BME-ÉPK/10/001 A szálkoktélok hatása a beton duktilitására Tóth Mária
33 BME-ÉPK/10/002 Várható szubjektív hőérzet és egy mérőállomás Szalai Dóra, Kis Máté
34 BME-ÉPK/10/003 Egy mérőállomás sokrétű felhasználása: tantermek illetve zöldhomlokzat mögötti komfort mérése Szalai Dóra, Kis Máté
35 BME-ÉPK/10/004 Sepsiszéki református templomok téralakítása a XVI-XIX. században Danielisz Dóra
36 BME-ÉPK/10/005 Egy érdekes kötélszerkezet – Fűrészcsarnok Pálházán Sütő Anett
37 BME-ÉPK/10/006 Katalán boltozatok textilerősítésű elemekből Hágen Kata, Ferenczi Edit
38 BME-ÉPK/10/007 A passzívház és a közel-nulla energiaigényű épület követelményrendszereinek összehasonlítása Horváth Bence
39 BME-ÉPK/10/008 „Gördülékeny” térhasználat - Guruló sporteszközök és városi terek kapcsolata keszthelyi példán keresztül Boros Eszter, Farkas Fiametta Szilvia
40 BME-ÉPK/10/009 Membránszerkezetek parametrikus modellgyűjteménye Füzes Bálint Péter
41 BME-ÉPK/10/010 “DDD” Data Doing Dimension / Műemléki felmérés és dokumentáció konfliktuszónában Miklós Bernadett, Molnár Ádám, Kovács Kata
42 BME-ÉPK/10/011 Acélszerkezetek homloklemezes kapcsolatainak egyszerűsített méretezése Kristóf Imola
43 BME-ÉPK/10/012 Városi közbringarendszer működésének elemzése Big Data módszertan alkalmazásával Bardóczi Alexandra
44 BME-ÉPK/10/013 Adatvezérelt városfejlesztés Bardóczi Alexandra
45 BME-ÉPK/10/014 TIRANA – változások és hatásaik / a város alakulása a kommunizmus bukásától napjainkig Bene Bence
46 BME-ÉPK/10/015 Az Úr asztala köré gyűlvén, Tiszáninnen és Tiszántúl két világháború között épült református templomai - Esettanulmány a református liturgikus tér 20. századi közösségi térszemléletének változásairól Hevér Dominika, Gál Szabolcs
47 BME-ÉPK/10/016 Közösségben Krisztussal - katolikus templomterek a liturgia szolgálatában Meszes Márton
48 BME-ÉPK/10/017 Szintetikus szálak hosszúságának hatása a szálerősítésű betonokban Kis Vivien
49 BME-ÉPK/10/018 Település léptékű energetikai modellek összehasonlító elemzése Magyari Ábel, Vizi Kata Veronika
50 BME-ÉPK/10/019 Zöldhomlokzati rendszerek tűzvédelmi kérdéseinek elemzése Kazi Zsolt, Hajduk Bianka
51 BME-ÉPK/10/020 Repedezett sziklafelszín morfológiai elemzése Peitl Péter, Kerekes Adria Flóra
52 BME-ÉPK/10/021 Zöldhomlokzati rendszerek szerkezeti megoldásainak elemzése - Holczer Eszter, Kazi Zsolt
    Szendvicspanel elé rögzített zöldhomlokzat hatásainak vizsgálata  
53 BME-ÉPK/10/022 Rideg, hajlított rudak fragmentációja - avagy hány darabra törik a spagetti? Horváth Marcell Gergely
54 BME-ÉPK/10/024 Szakrális építészet és modernizmus. Szabó István templomépítészetének térszervezése és anyaghasználata Sámson Kinga
55 BME-GPK/10/001 Naphőerőművekben rejlő lehetőségek modellalapú vizsgálata Mayer Martin János
56 BME-GPK/10/002 Egyirányú CFRP forgácsolhatósági vizsgálata frakcionális faktoriális kísérlettervvel Geier Norbert
57 BME-GPK/10/003 Levegő segédközeges porlasztó vizsgálata Fázis Doppler Anemométer segítségével Urbán András
58 BME-GPK/10/004 Egyszerű felépítésű elektromiográf készítése, a mért jelek feldolgozása Bánfi Tamás
59 BME-GPK/10/005 Megnövelt szívósságú, szénszál/epoxi kompozit főiránytól eltérő húzó tulajdonságainak meghatározása Vermes Brúnó
60 BME-GPK/10/006 Sugárzásos technikák alkalmazása nanokompozitok határfelületi adhéziójának módosítására Lámfalusi Csaba, Göbl Richárd
61 BME-GPK/10/007 Memóriahabok viszko-hiperelasztikus anyagmodellezése Berezvai Szabolcs
62 BME-GPK/10/008 Inváziós perkoláció gráfokon: porozimetria modellezése és szimulálása Bak Bendegúz Dezső
63 BME-GPK/10/009 Egyszerű sugaras levegő segédközeges porlasztás   cseppméreteloszlásának vizsgálata Urbán András
64 BME-GPK/10/010 Napelemek tájolásának vizsgálata, egymásra vetett árnyékuk hatáselemzése Gergely István
       
65 BME-GPK/10/011 Fém gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok modellezése, valamint folyásgörbéjének becslése Szlancsik Attila
66 BME-GPK/10/012 Családi ház energetikai vizsgálata különböző épületkialakítások és felújítási módozatok esetén Juhász Balázs
67 BME-GPK/10/013 Daniel egyensúlyoz: egy humanoid robot dinamikája Hegyesi Donát Sándor
68 BME-GPK/10/014 Kisgyermekek számára készített egészségügyi berendezés hűtésének és zajszintjének optimalizálása összehasonlító mérésekkel és fuzzy alapú kiértékeléssel Wetzl Adél
69 BME-GPK/10/015 Az elektromos hajtású személyautók elterjedése Magyarországon Kovács Zsófia
70 BME-GPK/10/016 Különleges lőfegyverek csőfurat károsodásának elemzése Kovács Dorina
71 BME-GPK/10/017 Felület szövetszerkezeti változásainak vizsgálata kisméretű munkadarabok keményesztergálása esetén Balázs Barnabás Zoltán
72 BME-GPK/10/018 Hídmodell terhelő berendezés tervezése Tóth Tamás Krisztián,
      Varga István, Benke
      Ádám, Dobai Attila, Vatai
      Tamás
73 BME-GPK/10/019 Önegyensúlyozó robot tervezése Kun Péter, Pintér Zoltán Márk
74 BME-GPK/10/020 Politropikus áramlás csővezetékben Szelinger Kornél Ferenc
75 BME-GPK/10/021 Drónirányítási lehetőségek bővítése microcontrollerrel Kocsis Péter Koppány
76 BME-GPK/10/022 Mart gránit felületek élkitöredezését minimalizáló technológiák kutatása Ferenczy Anna Zsófia
77 BME-GPK/10/023 Layouttervezési feladat megoldása hibrid keresőeljárások segítségével Szaller Ádám
78 BME-GPK/10/024 Diszkrét elemes módszer (DEM) alkalmazásának lehetősége a mezőgazdasági géptervezésben Kovács Ádám
79 BME-GPK/10/025 Sávváltó járművek stabilitása Vörös Illés
80 BME-GPK/10/026 Lökéshullámok vizsgálata húrokban Erdős Gergely
81 BME-GPK/10/027 Virtuális valóságból irányítható mobilrobot Kiss-Illés Gergely
82 BME-GPK/10/028 Új átcsapó nyelves orgonasíp-konstrukció hangkeltésének modellezése Nagy Nóra Mária
83 BME-GPK/10/029 Lymphoedemás kezelés hatása a járásparaméterekre Pálya Zsófia
84 BME-GPK/10/030 A SMOG-1 nanoműhold végeselemes hőtechnikai modellezése Petróczi Balázs
85 BME-GPK/10/031 Alulaktuált mechanikai rendszerek prediktív szabályozása Bodor Bálint
86 BME-GPK/10/032 Forgódobos regeneratív hővisszanyerő berendezés hatásfokának vizsgálata különböző üzemeltetési körülmények esetén Poleczky László
87 BME-GPK/10/033 Alakzatfelismerő és szerszámválasztó eljárás fejlesztése számítógéppel vezérelt esztergagép számára Szűcs Marcell
88 BME-GPK/10/034 A fázisarány változtatásának hatása hibrid polimer rendszerek esetén Horváth Kristóf
89 BME-GPK/10/035 Előkeveréses égő stabilitási és spektrometriai vizsgálata Hidegh Gyöngyvér
90 BME-GPK/10/036 Új típusú gerincimplantátum primer stabilitásának vizsgálata Kemény Alexandra
91 BME-GPK/10/037 Hővisszanyerők energiamegtakarításának vizsgálata Burián Kristóf
92 BME-GPK/10/038 Additív gyártás robotosított védőgázos huzalelektródás ívhegesztéssel Uzonyi Sándor, Asztalos Lilla
93 BME-GPK/10/039 Patológiás sztentek anyagvizsgálata Asztalos Lilla
94 BME-GPK/10/040 Gyakorlóeszköz tervezése laparoszkópos sebészeti készségek fejlesztéséhez Jaksa László
95 BME-GPK/10/041 Új teljesítményértékelési módszer kidolgozása hibrid laparoszkópos sebészeti szimulátorhoz Jaksa László
96 BME-GPK/10/042 Al2O3-TiC vezető kerámia kompozit mikro-szikraforgácsoló fúrásának vizsgálata Csorba László
97 BME-GPK/10/043 Tüzelőanyag eloszlási vizsgálatok fluidizált homokágyban Szücs Botond
98 BME-GPK/10/044 Különböző gócképző adalékanyagok PLA kristályosodására gyakorolt hatásának vizsgálata Feketű Dániel
99 BME-GPK/10/045 Többfészkes fröccsöntő szerszámok hibaelemzése Felnagy Dávid
100 BME-GPK/10/046 Hőkezelés hatása hidegen alakított léces martenzites acélok szövetszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira Balog Boldizsár Zsolt
101 BME-GPK/10/047 Rugalmas deformáció hatása fonalak és rovingok kötélsúrlódására Virág Ábris Dávid
102 BME-GPK/10/048 Koszorúérsztentek oldalági tágításának vizsgálata Károly Péter Balázs
       
103 BME-GPK/10/049 Szilárd közegek nemegyensúlyi termodinamikája – reológiai megoldások műszaki problémákban Szücs Mátyás
104 BME-GPK/10/050 Vitorlázók egyensúlyozó képességének vizsgálata mozgáselemző rendszerrel Kiss Bernadett
105 BME-GPK/10/051 Diffúzorok alkalmazásának hatása előkeveréses égők károsanyag kibocsátására Hidegh Gyöngyvér
106 BME-GPK/10/052 Adalékanyagok hatása az FDM gyártástechnológiával nyomtatott biopolimer termékek tulajdonságaira Tari Gábor
107 BME-GPK/10/053 Sztentek korróziós tulajdonságainak vizsgálata Asztalos Lilla
108 BME-GPK/10/054 Mikroszerkezeti változások 900 °C-on hőn tartott, majd alakított SAF Pálfi Nikolett
    2507 típusú duplex korrózióálló acélban  
109 BME-GPK/10/055 UV csöves víztisztító berendezés optimalizációja globális és lokális optimumkereső algoritmusok kombinációjának segítségével Huzsvár Tamás
110 BME-GPK/10/056 Megújuló tüzelőanyagok porlasztásának és párolgásának vizsgálata előkeveréses égőben Csemány Dávid
111 BME-GPK/10/057 Navigációs és vezérlő algoritmus fejlesztése és implementálása AGV robotokra intelligens gyáregységben Horváth Dániel, Losonczi Gábor, Magyar Tamás
112 BME-GPK/10/058 Tüzelőanyag cseppek előkeveréses égőben történő párolgásának modellezése konvektív hőátadás és hősugárzás figyelembevételével Csemány Dávid
113 BME-GPK/10/059 Párhuzamos kinematikájú gép kalibrálása Tipary Bence
114 BME-GPK/10/060 Az égésgátlás hatásának vizsgálata önerősített PET kompozitok mechanikai tulajdonságára Máté Ákos
115 BME-GPK/10/061 Lábprotézis tervezése térd alatt amputált betegek számára Rochlitz Bence
116 BME-GPK/10/062 Hűtőkamra energiafogyasztásának vizsgálata újonnan kifejlesztett DC inverter vezérlő segítségével Simon Richárd
117 BME-GPK/10/063 Teljes faktoriális és frakcionális faktoriális kísérlettervvel nyert információk elemzése, optimumkeresés Pálfi Nikolett
118 BME-GPK/10/064 Egyensúlyozó deszkán való egyensúlyozás paraméteres vizsgálata Molnár Csenge Andrea
119 BME-GPK/10/065 Kiemelten nagyszilárdságú acélok vegyes kötése MIG eljárással Kalácska Eszter
120 BME-GPK/10/066 Érintőleges légvezetési rendszer légmozgásának méréses elemzése Böttger Eszter
121 BME-GPK/10/067 Szilárd tüzelésű kazánhoz illesztett energiatároló rendszer vizsgálata Andrássy Zoltán, Farkas Rita
122 BME-GPK/10/068 Gyógynövény előszárítás műveleti alapadatainak meghatározása Varju Evelin
123 BME-GPK/10/069 Hurkolt távfűtő hálózatok üzemeltetése Bengery Eszter
124 BME-GPK/10/070 Kálmán-szűrő alkalmazása mechanikai rendszerekben Lovász Zoltán
125 BME-GPK/10/071 Belsőégésű motor vezérlésének vizsgálata Bognár Zsombor, Peitler Zsolt
126 BME-GPK/10/072 Nemlineáris karakterisztikájú szervomotoros hajtás vizsgálata Hajdu Zsombor
127 BME-GTK/10/001 Elektronikai alkatrészek megbízhatóságelemzése Tráj Krisztina Ildikó
128 BME-GTK/10/002 Termékfejlesztés a gyakorlatban - Az új ötlettől a formatervig Filip Gergő
129 BME-GTK/10/003 Tesztmenedzser alkalmazás bevezetés hatásainak kutatási módszerei Szabó Bettina
130 BME-GTK/10/004 Felhasználók tevékenységeinek adatain alapuló használhatósági vizsgálat összeállítási módszertana és eredményeinek bemutatása Horváth Andrea
131 BME-GTK/10/005 Mobil szemmozgáskövetés alapú terméktesztelési módszertan alkalmazása „2 másodperces” sátrak használhatósági vizsgálatához Hidas Anna, Bory Csilla,
      Horváth Mária
132 BME-GTK/10/006 A Magyar Formatervezési Díj termékmenedzsment kérdései Kozics Noémi, Szakács Tünde
133 BME-KJK/10/001 Az elektromobilitással összefüggő utazói döntéseket támogató módszer és alkalmazás koncepciójának kidolgozása Pauer Gábor
134 BME-KJK/10/002 Kerékpáros útvonal értékelő eljárás kidolgozása és beillesztése a multimodális városi útvonaltervezésbe Földes Dávid
135 BME-KJK/10/003 Lézersugaras hegesztési paraméterek hatása a kialakuló varratgeometriára Berczeli Miklós
136 BME-KJK/10/004 Növelt és alapszilárdságú acélpárok MIG keményforrasztása Berczeli Miklós
137 BME-KJK/10/005 4D trajektória tervezés "Látni és Elkerülni" rendszer teszteléséhez Melczer Márk
138 BME-KJK/10/006 Előzési trajektória tervezése dinamikus forgalmi környezetben Hegedűs Tamás
139 BME-KJK/10/007 Fordulatszám érzékelő rendszer fejlesztése kísérleti sugárhajtóműhöz Kisszölgyémi István
       
140 BME-KJK/10/008 Kísérleti vezetőnélküli targonca modell neurális hálózat alapú navigációjának fejlesztése Rácz-Szabó András
141 BME-KJK/10/009 A városi hidak közlekedés-hálózati szerepének térökonometriai elemzése Szabó Zsombor
142 BME-KJK/10/010 Új típusú hibrid hajtás koncepciója személygépjárművekhez Tóth Bálint
143 BME-KJK/10/011 Módszertan kidolgozása bevásárlóközpontok logisztikai szempontú átvilágítására Sárdi Dávid Lajos,
      Mészáros Bálint, Sárdi Dávid Lajos
144 BME-KJK/10/012 Mezoszkópikus modell felépítése a budapesti bevásárlóközpontok áruellátásának vizsgálatára Sárdi Dávid Lajos
145 BME-KJK/10/013 Változtatható geometriájú futóműre épülő független kormányzás irányítástervezése Fényes Dániel
146 BME-KJK/10/014 Vezeték nélküli, elosztott rendszerű jelzőlámpás forgalomirányítás Tamaskovics Gergely
147 BME-KJK/10/015 A budapesti parkolásirányító rendszer fejlesztési lehetőségei Sukupčák Marián
148 BME-KJK/10/016 Autonóm járművekkel történő közforgalmú közlekedés üzemeltetési modellje Szigeti Szilárd
149 BME-TTK/10/001 Az SCWR-FQT teszt szakaszának CFD analízise Mervay Bence
150 BME-TTK/10/002 Az ALLEGRO reaktor kerámia kazetta sarok régiójának CFD vizsgálata Orosz Gergely Imre
151 BME-VIK/10/001 Szélerőművek villámvédelmének vizsgálata PMAS módszer segítségével Palotai Roland
152 BME-VIK/10/002 SMOG-1 műhold központi energiaellátó rendszer és kísérleti doziméter tervezése Géczy Gábor
153 BME-VIK/10/003 DLR eszközök tervezésének és üzemeltetésének problematikája Viola Timon
154 BME-VIK/10/004 UHF részkisülésmérés speciális kérdései Veres Dániel
155 BME-VIK/10/005 Nanotechnológiai eljárás kidolgozása UV hullámhossztartományban működő, integrált fotonikus komponensek előállításához Szegedi Domonkos
156 BME-VIK/10/006 Ívenergia-számítás és védőeszközök alkalmazhatóságának vizsgálata a nagyfeszültségű hálózaton Halász Bálint Gergely
157 BME-VIK/10/007 A szintetikus inercia szerepe a jövő villamosenergia-rendszerének stabilitásmegőrzésében Táczi István
158 BME-VIK/10/008 Villamos kisülések terjedési sebessége és jelentősége FAM során Halász Bálint Gergely
159 BME-VIK/10/009 Transzformátor szigetelésmodell dielektromos jellemzőinek vizsgálata Szirmai Ágnes
160 BME-VIK/10/010 A 2 - 150 kHz frekvencia tartomány vizsgálata elektromágneses összeférhetőség szempontjából Kóczián István, Mohos András
161 BME-VIK/10/011 Mikrohullámú keverés módszereinek vizsgálata Cseppentő Bence
162 BME-VIK/10/012 Termikus-elektromos eszközök multi-domian modellezése Ur Soma
163 BME-VIK/10/013 Komplex tőzsdei ajánlatok gradiens korlátjának továbbfejlesztése Mogyorósi Anna
164 BME-VIK/10/014 Frekvenciaváltós hajtások szabályozásának modellezése Szabó Gergely
165 DE-MK/10/001 Létesítmény szélenergia hasznosításának lehetőségei Kostyák Attila
166 DE-MK/10/002 Intelligens napelemes rendszer vizsgálata Molnár Imre
167 DE-MK/10/003 Fémhabstruktúrák elemzése és geometriai modellezése Varga Tamás Antal
168 DE-MK/10/004 Optikai iparban keletkezett szürkevíz minőségi és mennyiségi vizsgálata, javaslattétel kezelési technológiára Ungvári Levente
169 DE-MK/10/005 Frank Lloyd Wright és a tokiói Imperial Hotel Tóth Dalma
170 DE-MK/10/006 Innovatív szennyvíztisztítási módszer vizsgálata kommunális szennyvíz kémiai kezelésére Truzsi Alexandra
171 DE-MK/10/007 A debreceni szennyvíztisztító telep biogáz termelő fermentációs folyamatainak nyomon követése kémiai módszerekkel Truzsi Alexandra
172 DE-MK/10/008 A tufakő Egerben és környékén Juhász Péter
173 DE-MK/10/009 Autóipari termelő vállalat gyártási folyamatának optimalizálása lean eszközökkel Nyárádi Anita
174 DE-MK/10/010 A társadalom szerepe a dán építészetben Csépke Tamás
175 DE-MK/10/011 A villamosenergia termelésének és felhasználásának időbeli alakulását befolyásoló tényezők vizsgálata Skoda Melinda
176 DE-MK/10/012 Különböző szigetelőanyagok hőtechnikai tulajdonságainak vizsgálata és alkalmazási lehetőségeik Lovas Bence
177 DE-MK/10/013 Szélcsatorna építés Kostyák Attila
       
178 DE-MK/10/014 Villamosenergia előállítása megújuló energiaforrások segítségével egy település példáján keresztül Csizmadia Ivett Anita,
      Győri Barnabás
179 DE-MK/10/015 Elektromos hajtású tanszéki versenyautó járműdinamikai modellezése Szántó Attila
180 DE-MK/10/016 Soros gerjesztésű egyenáramú motor elektromágneses és dinamikai jellemzőinek mérése Gál Tibor
181 DE-MK/10/017 Napelemekkel ellátott földgázfűtésű családi ház energiafelhasználásának költséghatékonysági vizsgálata Kovács Ágota
182 DE-MK/10/018 Quadkopter szimulációja LabVIEW környezetben Kiss Tamás
183 DE-MK/10/019 Talajlazító mezőgazdasági vontatmány összeszerelési folyamatának fejlesztése Pusztai László Péter
184 DE-MK/10/020 Hőszigetelő rendszerek gazdaságossági vizsgálata Csizmadia Ivett Anita,
      Győri Barnabás
185 DE-MK/10/021 Szabályzószelep üzemi vizsgálata Kokas Róbert
186 DE-MK/10/022 A kortárs magyar építészet és képzőművészet metszetei Harangi Attila
187 DE-MK/10/023 Facsapos kapcsolatok kísérleti vizsgálata Hudák József, Literáti Zsolt
188 DE-MK/10/024 Elektropneumetikus szelepek áramlási veszteségeinek mérése ipari eszközökkel Sipos Kristóf
189 DE-MK/10/025 Fúvós hangszer irányítása PROFINET ipari protokollon keresztül Liptai Tibor István
190 DE-MK/10/026 Hallgatói kompetenciamérés a mérnökképzésben Szabó Fruzsina
191 DE-MK/10/027 Térbe zárt kert Harangi Attila
192 DE-TTK/10/001 Intelligens sokcsatornás hőmérsékletmérő műszer fejlesztése Papp Ádám, Patalenszki Máté, Nagy Balázs
193 DF/10/001 FANUC ArcMate 120iC/10L hegesztőrobot üzembe helyezése Sziládi Gergely
194 DF/10/002 Az operátorok moduláris képzésének megteremtése, szolgáltatási minőség fejlesztése a Zero Defekt-filozófia mentén az Infineon Technologies Cegléd Kft-nél Mocanasu Emese
      Boglárka
195 DUE/10/001 Bevonatos vékonylemezek ellenállás ponthegesztése Bányai Mónika
196 DUE/10/002 Törpe vízturbina teljesítményének vizsgálata, növelése végeselem szimulációs program felhasználásával Horváth Gyula
197 DUE/10/003 QR kódok újszerű felhasználásán alapuló interaktív tanösvények műszaki-gazdasági vonatkozásai Pávkovics Erik, Katona József
198 DUE/10/004 Kognitív tényezők vizsgálata agy-számítógép interfész alapú rendszer alkalmazásával Katona József
199 DUE/10/005 Asszisztens robot vezérlése Robot Operating System (ROS) segítségével. Szőke Tamás Ádám
200 DUE/10/006 Motorvezérelt örvényáramos berendezés ipari felhasználásának előkészítése Agócs Mihály
201 DUE/10/007 Automatizált roncsolásmentes ultrahangos csavarvizsgáló rendszer ipari felhasználásra Agócs Mihály
202 DUE/10/008 Fenntartható mobilitás Dunaújvárosban Botyánszki Tamás
203 DUE/10/009 Terület optimalizált pásztázást megvalósító mozgatórendszer LabVIEW fejlesztő környezetben Molnár János
204 EJF-Bajcsy Borászati szennyvíz összetételének és eleveniszapra gyakorolt hatásának vizsgálata Reszl Árpád
  Campus/10/002    
205 EJF-Bajcsy Koppány patak alsó szakaszának településfejlesztési célú rendezési terve Vas László Tamás
  Campus/10/004    
206 ETDK-MTK/10/001 Porlasztóberendezések magasfeszültségű, impulzusüzemű tápegységeinek a tanulmányozása, tervezése és gyakorlati kivitelezése Madarász Róbert Rossi
207 ETDK-MTK/10/002 Agyi tumor felismerése és lokalizálása 3D MRI képek alapján Kapás Zoltán
208 ETDK-MTK/10/003 Spirális fogirány-vonalú hengeres fogaskerekek marófej betétkéseinek köszörülése Gyéresi Hunor-András
209 ETDK-MTK/10/004 Egyenesfogú metszőkerék profilhibájának változása a konstruktív paraméterek függvényében Laczkó-Benedek Brigitta,
      Kántor Anna-Erzsébet
210 ETDK-MTK/10/005 WLAN alapú tolmácsrendszer Szilágyi Ervin
211 GDF/10/001 3D nyomtatás, FDM technológiával gyártott modellek anyagszerkezeti vizsgálatai Elek Gábor
       
212 KDOSZ/10/002 Ferrofluidum maggal ellátott differenciál transzformátoros dőlésszög- és gyorsulásérzékelő szenzor fejlesztése és tesztelése Molnár Áron
213 ME-GÉIK/10/001 Modelljármű automatikus párhuzamos parkolásának kifejlesztése Cservenák Ákos
214 ME-GÉIK/10/002 Csaptelep tervezése Béres Gábor Attila, Oláh Péter
215 ME-GÉIK/10/003 Lézerinterferométer mérő egységének korszerűsítése, rezgések precíziós vizsgálata Rónai László
216 ME-GÉIK/10/004 Vezérlési és szabályozási algoritmusok fejlesztése és tesztelése folyamatos technológiai mintarendszeren Földi Szabolcs
217 ME-GÉIK/10/005 Erdészeti robot kinematikájának és munkaterének vizsgálata Pető Márton
218 ME-GÉIK/10/006 Köszörüléssel és gyémántvasalással megmunkált próbadarabok ökohatékonyságának vizsgálata Simon Emma, Puskás Tibor
219 ME-GÉIK/10/007 Háztartási gép részegységeinek akusztikai vizsgálata Matisz Norbert
220 ME-GÉIK/10/008 Biomassza erőmű energiafű ellátási láncának tervezése Keresztessy László
221 ME-GÉIK/10/009 Többfunkciós gyermekbútor tervezése Németh Zsuzsanna
222 ME-GÉIK/10/010 Nagy fordulatszámú közelítő kiegyensúlyozás Ungár Péter
223 ME-GÉIK/10/011 Termomechanikusan kezelt nagyszilárdságú acél hegeszthetőségének fizikai szimulációra alapozott elemzése Jámbor Péter
224 ME-GÉIK/10/012 Magyarországi áruszállító járatok optimális üzemanyag ellátásának tervezése Cziczer Norbert
225 ME-GÉIK/10/013 Ragasztott, húzott kapcsolatok vizsgálata fémfelületek között Suhaj Anett
226 ME-GÉIK/10/014 Nyíró igénybevétel vizsgálata egyszeresen átlapolt ragasztott kötésben Suhaj Anett
227 ME-GÉIK/10/015 Ragasztott kötések károsodásának élettartam analízise Suhaj Anett
228 ME-GÉK/10/001 Új módszer és berendezés tömörített műanyag hulladék anyagokból készült bálák bontására Erdei Réka
229 ME-MAK/10/001 Ételmaradék és fa közös katalitikus pirolízisének vizsgálata Kecső Lajos
230 ME-MAK/10/002 Autóipari alkatrész maradó feszültségének jellemzése a teljes gyártás során Angel Dávid Ádám
231 ME-MAK/10/003 Mikroszerkezeti és kristályorientációs változások in situ monitorozása a Properzi technológia során Angel Dávid Ádám
232 ME-MAK/10/004 Kokilla öntvény fejlesztése control volume szimulációval Halápi Dávid
233 ME-MAK/10/005 Lean rendszer alkalmazása és fejlesztése egy műanyagipari cégnél Béres András
234 ME-MAK/10/006 Műgyantás maghomok-keverékek hőterhelés közben mérhető tulajdonságainak vizsgálata Mádi Laura Johanna
235 ME-MAK/10/007 Az új- és regenerált homok hatása a műgyantás magok szilárdsági tulajdonságaira Gyarmati Gábor
236 ME-MAK/10/008 Nitrogén dópolt bambusz szerkezetű karbon nanocsövek szintézise, és alkalmazása nemesfémtartalmú katalizátorok előállítása során Kiss Adrienn
237 ME-MAK/10/009 Teljes pólusábra meghatározására alkalmas mérési módszer kidolgozása központ nélküli röntgendiffraktométerekre Sepsi Máté
238 ME-MAK/10/010 Eltérő öntési paraméterekkel gyártott öntvények porozitásának összehasonlító vizsgálata Tóth Richárd
239 ME-MAK/10/011 Az orientációs eloszlás függvény jellemzőinek változása alumínium ötvözet termomechanikus kezelése során Pethő Dániel
240 ME-MAK/10/012 Kémiai redukciós Ni-P bevonatok fejlesztése és vizsgálata acélokon Czagány Máté
241 ME-MAK/10/013 Kristálytani anizotrópia meghatározásának röntgendiffrakciós módszerei Kárpáti Viktor, Sepsi Máté
242 ME-MAK/10/014 A titán szemcsefinomító hatásának vizsgálata AlSi7MgCu0,5 ötvözet esetén Alexa Márk
243 ME-MAK/10/015 Edzési deformációk és korrelációja a maradó feszültségállapottal Kárpáti Viktor
244 ME-MAK/10/016 Növelt élettartamú szelektív forrasztószerszám fejlesztése Sályi Zsolt
245 ME-MAK/10/017 A robbantott kompresszor szép igaz története Bubonyi Tamás
246 ME-MAK/10/018 Koromszemcse nanoszerkezetének 3D rekonstrukciója Parragh Dávid Máté
247 ME-MFK/10/001 Investigation of parameters influencing fracture conductivity including proppant pack properties and rock mechnical characteristics Lengyel Tamás
248 ME-MFK/10/002 Vízbázisú hőtűrő iszapok hőmérséklet stabilitásának vizsgálata statikus körülmények között Ihász Bence, Kovács Emánuel Zoltán
       
249 ME-MFK/10/003 Overview and Application of Shale Gas Flow Models through a Pusztai Patrik
    Hungarian Ultra High Pressure High Temperature (UHPHT)  
    Reservoir’s Core Samples  
250 ME-MFK/10/004 Hulladék számítógép alaplapok anyagában történő újrahasz-nosításának vizsgálata mechanikai eljárástechnikai módszerekkel Szabó Ferenc
251 ME-MFK/10/005 Theoretical inflow performance relationship for perforated hydrocarbon wells Schultz Vera Magdolna,
      Pásztor Ádám Viktor
252 ME-MFK/10/006 Települési szilárd hulladékok és RDF égetőműben történő hasznosításának a lehetősége Miskolcon Gajtkó Attila
253 ME-MFK/10/007 Biomassza pernye alapú geopolimer hab fejlesztési alapkísérletek Peták Anikó
254 ME-MFK/10/008 A hulladék gumi kénteleníthetőségének vizsgálata bioszolubilizációsflotációs kombinált eljárással Jakab Zsófia
255 ME-MFK/10/009 Zeolit keverőmalmi nanoőrlés optimálása - őrlőtest méretének hatása Sánta Viktor
256 ME-MFK/10/010 Szálerősítésű geopolimer Szenczi Ágnes
257 ME-MFK/10/011 Különböző őrölhetőségű anyagok együttőrlése Gregus Éva
258 ME-MFK/10/012 Új bioszorbens keresése az oldott ólom és kadmium eltávolítására (napraforgó- és szójahéj) Sebe Emese, Siska Orsolya
259 NYE/10/001 Pótkocsi járműszerelvény fékrendszerének vizsgálata Farkas Gábor
260 NYE/10/002 Trabant 601 sebességváltó bordástengelyének gyártástechnológiája Magi István
261 NYME-SKK/10/001 Különböző minőségű felületek adhéziós energiájának meghatározása Korózs József
262 NYME-SKK/10/002 Fanyagok higroszkóposságának csökkentése nanorészecskékkel Molnár Ferenc
263 NYME-SKK/10/003 Rétegelt ragasztott kísérleti tartó mechanikai vizsgálata 5 éves kültéri működést követően Kánnár Gergő
264 NYME-SKK/10/004 Gyártásszervezés támogatása a faiparban Takács Tamás
265 NYME-SKK/10/005 Megmunkálási pontosság mérése csapos kötés optimalizálásához Horváth Réka
266 NYME-SKK/10/006 Saját tervezésű szék végeselem szimulációs eredményeinek összehasonlítása mért értékekkel Csoma Sarolta
267 OE-AMK/10/001 LEO műhold-formációk megvalósíthatósági vizsgálata Szántó Marcell
268 OE-AMK/10/002 Lokális örökségvédelem a térinformatika eszközeivel Laskovics Tamás
269 OE-AMK/10/003 Az egykori magyar hosszmértékegység rekonstrukciója körtemplomok szabatosan meghatározott méreteiből Tóth Sándor
270 OE-AMK/10/004 A demográfia várható hatása a kutatás-fejlesztési szektorra Nagy Balázs
271 OE-AMK/10/005 UAV-val készült felvételek régészeti alkalmazása Kalmár Erzsébet Noémi
272 OE-BGK/10/001 Canon VB-S900F biztonsági boxkamera hibamód- és hatáselemzése Tráj Krisztina Ildikó
273 OE-BGK/10/002 Szállítótengelyek meghibásodásával kapcsolatos anyagvizsgálatok Eperjesi Krisztina
274 OE-BGK/10/003 Karbantartó szakemberek véleményének elemzése páros összehasonlítás módszerével Ágoston Gábor Károly
275 OE-BGK/10/004 Repülési zaj hatásának elemzése a zajforrás és a környezeti alapállapot jellemzőinek összevetésével Bera Bálint
276 OE-BGK/10/005 Az AzB 2008 alkalmazási lehetőségei repülési zaj szabályozására és számítására Magyarországon Bera Bálint
277 OE-BGK/10/006 Oktatást segítő eszköz fejlesztése gépjárművek CAN bus rendszerének diagnosztikai vizsgálatához Kalmár Ádám, Légrádi Gábor Szabolcs
278 OE-BGK/10/007 Engedékeny működésű robot manipulátor megvalósítása párhuzamos kinematikájú haptikus eszköz felhasználásával Rácz Dániel, Takács Mátyás
279 OE-BGK/10/008 Mérőrendszer fejlesztése és eredményességének bizonyítása minőségszabályozási módszerekkel Rácz Péter
280 OE-BGK/10/009 Kanonikus struktúrák megbízhatósági vizsgálata Farkas Levente
281 OE-BGK/10/010 Kanonikus struktúrák érzékenységelemzése Farkas Levente
282 OE-BGK/10/011 Kanonikus struktúrák megbízhatóságának Monte Carlo-szimulációja Farkas Levente
283 OE-BGK/10/012 Reverse Engineering – A 3D Szkennelés alkalmazási területei és pontossági vizsgálata Czövek István
284 OE-BGK/10/013 Gömbvégű maróval simított felületek vizsgálata-II. Tóth Balázs
285 OE-BGK/10/014 Lehet-e a fémhab köszörűanyag? - Szintaktikus fémhabok ipari alkalmazása Ladányi-Pára Gergely, Keresztes Zoltán
286 OE-BGK/10/015 A lézer paraméterek hatása a vizsgált anyag mechanikai tulajdonságaira Andraws Andrew, Tuloki
      Szilárd
       
287 OE-BGK/10/016 Shell ECO Maraton kocsi aerodinamikai vizsgálata Kőcs Péter, Král Sebastian Alexander
288 OE-BGK/10/017 A negyedik ipari forradalom - A 21. század Kihívásai Páll Ferenc
289 OE-BGK/10/018 Kisméretű fúrókkal végzett megmunkálás hatékonyságának vizsgálata Bakai Gábor
290 OE-BGK/10/019 Betétes fúró-dörzsárakkal végzett megmunkálás hatékonyságának vizsgálata Cebei Gergő
291 OE-BGK/10/020 Politetrafluoretilén (PTFE) forgácsolhatóságának vizsgálata Janes Gergő
292 OE-BGK/10/021 Alumínium hab hegesztése Mohácsi Róbert
293 OE-KGK/10/001 A rudabányai vasércbánya külszíni fejtésének felső pályás energiaellátása megújuló energiaforrással Mezei János Imre, Dóka László
294 OE-KGK/10/002 Minőségfejlesztési technikák alkalmazása/bevezetése egy konkrét vállalkozásnál Bege Rómeó András
295 OE-KVK/10/001 BEÁGYAZOTT HIGH-END Smajda Szabolcs
296 OE-KVK/10/002 Aszinkron gépek gyakorlati kérdései Bendiák István
297 OE-KVK/10/003 Kísérlet a humanoid jellegű mesterséges intelligencia kialakítására Tóth Csaba Kálmán
298 OE-KVK/10/004 Litér Gázturbinás Erőmű black start rendszer tanulmányterve Szabó-Pál Zsolt
299 OE-KVK/10/005 Amplitúdó Modulált Mini Tesla Tekercs Pál Marcell
300 OE-KVK/10/006 Idegi aktivitás mérése Matlab-bal Molnár Gábor
301 OE-KVK/10/007 Zene képfeldolgozással: a széki brácsakíséret elemzése Keyence képfeldolgozó rendszerrel Kürtösi Csilla
302 OE-KVK/10/008 Napelemmel fűthető kutyaház Nagy Zsombor, Apli Erika
303 OE-KVK/10/009 Art-Net - DMX512 átjáró Raspberry Pi alapokon Korán Ádám
304 OE-KVK/10/010 UAV Földi Szegmens - Követő Antenna Pltaform Huszár Péter
305 OE-KVK/10/011 Mobil pulzoximéter Lukács Ádám
306 OE-KVK/10/012 Retrofit LED-es fényforrások fényáram szabályozása Szetey Balázs
307 OE-KVK/10/013 Etetőhajó androidos irányítással Hakkel András
308 OE-KVK/10/014 3D nyomtató fejlesztése Simon Balázs
309 OE-KVK/10/015 Orvostechnikai eszköz modell alapú fejlesztése Major Gábor
310 OE-KVK/10/016 FACTS elemek alkalmazásának vizsgálata a magyar villamosenergiaátviteli hálózaton Szuhamella Roland
311 OE-KVK/10/017 LED-es vasúti jelzőkészülékek üzemkészségének ellenőrzése Földesi Gergely
312 OE-NIK/10/001 Quadcopter robusztus fixpont transzformáció alapú nemlineáris adaptív szabályozása Czakó Bence Géza
313 OE-NIK/10/002 Drón detektor korrelációs és lenyomatképző eljárások segítségével Mezei József, Flaska Viktor
314 OE-NIK/10/003 Kulcsszó alapú képkereső rendszer fejlesztése automatikusan annotált képi adatbázis esetén Placskó András
315 OE-NIK/10/004 Gépjármű fedélzeti számítógép tervezése és fejlesztése Krajcsik Róbert
316 OE-NIK/10/005 Nyelőcső szövet szerkezeti elváltozásának detektálása képfeldolgozás segítségével Tóth Máté István, Golarits István
317 OE-RKK/10/001 Speciális igényekre tervezett ajtó Vigh Bernadett
318 OE-RKK/10/002 Szabadon alakítható, vizuális kreativitást fejlesztő gyermekhinta Baraksó Alexandra
319 OE-RKK/10/003 Ökocsomagolás elektronikai termékhez Jámbor András
320 OE-RKK/10/004 A mikrokapszulás illatnyomtatás, mint marketing eszköz Zsadányi Andrea
321 OE-RKK/10/005 Kísérleti kapszula kollekció, remegéses betegséggel élők számára Kontra Lilla
322 OE-RKK/10/006 3D nyomtatás a könnyűiparban Wéber Alexandra Vivien
323 OE-RKK/10/007 Kürtőskalács elviteles csomagolása Fellegi Emese
324 OE-RKK/10/008 Újrahasznosítható ajándékcsomagolás tervezése a LUSH cég számára Bögi Viktória
325 OE-RKK/10/009 A Neptun tanulmányi rendszer felhasználói felületének újratervezése mobilkommunikációs eszközökre Nagy Máté
326 OE-RKK/10/010 Polarizáción alapuló világítástervezés Turbucz Erika
327 OE-RKK/10/011 A Bründl-forrás vizsgálata Sárközi Andrea
328 OE-RKK/10/012 Parametrikus lámpatervezés Ördög Kinga Timea
329 OE-RKK/10/013 A 3D nyomtatással készült műanyag szerszámok alkalmazása a papírpép bázisú elemek gyártása során Makai Eszter Henrietta
330 OE-RKK/10/014 Polietilén hab bútorok óvodák számára Nagy Szimonetta
331 OE-RKK/10/015 Nyomtatott árnyalatos skálák vizsgálata Kiss Aliz
       
332 PAE-GAMFK/10/001 A furatok alakhibájának vizsgálata a szerszámgeometria és a technológiai paraméterek függvényében Tóth Márk Tamás
333 PAE-GAMFK/10/002 Járműoszlop Leader-Follower algoritmus szimulációja, multi-ágens alapú robot-swarmmal statikus környezetben Tóth Tibor
334 PAE-GAMFK/10/003 Arc jellemző pontjainak felismerése képfeldolgozási módszerekkel Bolla Attila
335 PAE-GAMFK/10/004 Fröccsöntött termék fröccs-szimulációs optimalizálása Szarvas Csaba
336 PAE-GAMFK/10/005 Szövetszál erősítéses szilikonmembrán Reverse Engineering folyamata Hepp Bálint
337 PAE-GAMFK/10/006 Polipropilén homopolimer folyási tulajdonságainak széles deformáció sebesség tartományú vizsgálata Hati Bence
338 PAE-GAMFK/10/007 Behatolást Érzékelő Rendszer Hatvani Tibor
339 PAE-GAMFK/10/008 Kozmikus sugárzás hatása a polimerek tulajdonságaira Bója Dávid
340 PAE-GAMFK/10/009 Robot Operating System (ROS) alapú mobil robot alkalmazás fejlesztése Farkas Attila, Dokonpil Norbert
341 PAE-GAMFK/10/010 AWI ívhegesztő jelek optimalizálása Galgóczki Ádám
342 PAE-GAMFK/10/011 Telemetriás rendszerek elméleti és gyakorlati megvalósítása Sárkány Richárd
343 PAE-GAMFK/10/012 Érdes felületek fényszóródásának kísérleti vizsgálata Joó Norbert
344 PAE-GAMFK/10/013 3D nyomtatott próbatestek mechanikai vizsgálata Polgár Balázs
345 PAE-GAMFK/10/014 Aluminium karosszéria lemez gyártási folyamatainak elemzése, az alakítási határdiagramjának felvétele Hareancz Ferenc
346 PAE-GAMFK/10/015 Jármű dinamikai modell alapú pályabecslő algoritmus Smarty beágyazott rendszeren Németh Szilárd
347 PAE-GAMFK/10/016 A motorok selejtkezelési eljárásának fejlesztése és költségcsökkentése az Electrolux Lehel Kft. Porszívógyárában Kókai Éva
348 PE-MIK/10/001 Aszinkron motor paramétereinek becslése Bálint Roland
349 PE-MK/10/001 Szuperplasztifikátor adagolásának hatása az üvegszál erősítésű poliészter hulladék cementhabarcsban való felhasználhatóságára Bődy Zoltán
350 PE-MK/10/002 Applicability improvement of multi-objective evolutionary optimization Torgyik Tamás
351 PE-MK/10/003 Szervetlen polimer bázisú kötőanyagok előállítása alternatív nyersanyagok felhasználásával Boros Adrienn
352 PE-MK/10/004 Acélötvözetek hidrogén-szulfid korróziója megújuló üzemanyag alapanyagok keverékében kénmentesítő finomítói eljárás körülmények között Locskai Rolnad
353 PE-MK/10/005 Gyártás optimalizálás anyagtulajdonságtól függő műveleti idő dinamikus ütemezésével Jakab László
354 PE-MK/10/006 Goal-oriented evolutionary approach for multi-objective material design Dörgő Gyula Ádám
355 PPKE-ITK/10/001 Gyorsulás- és elfordulásmérés-alapú ember-gép interfész robotikai eszközök vezérlésére Répai Attila
356 PPKE-ITK/10/002 Csepp alapú mikroáramlási rendszerek fejlesztése sejtanalitikai vizsgálatokhoz Tóth Anna Borbála
357 PPKE-ITK/10/003 Elektorfiziológiai mérésvezérlő rendszer fejlesztése Gémes Dániel
358 PPKE-ITK/10/004 Szívedzettség meghatározásához alkalmas diagnosztikai eszköz fejlesztése beágyazott rendszeren Goda Márton Áron
359 PPKE-ITK/10/005 Tárgy megfogásának modellezése vizuomotoros mély tanulás felhasználásával Naszlady Márton Bese
360 PPKE-ITK/10/006 Szoftverfejlesztés ciklikus karmozgás elemzéséhez Botzheim Lilla
361 PPKE-ITK/10/007 Kontrollált koncentráció eloszlás kialakítása mikrofluidikai környezetben Farkas Bianka Vivien
362 PPKE-ITK/10/008 A commercial TCAD based modeling framework for electrolyte-gated organic thin-field transistors used as biosensors Mák József
363 PTE-MIK/10/001 Liget project-Intelligens öntözővezérlő rendszer Stráhl Balázs
364 PTE-MIK/10/003 Gördülő terefere masina Elter Patrik, Máté Zoltán, Máté Péter
365 PTE-MIK/10/004 Nyomásfokozó telepek energia-felhasználásának vizsgálata Szőke András
366 PTE-MIK/10/005 Nagy teljesítőképességű, szálerősítésű betonok speciális technológiája és felhasználása Kulman Balázs
367 PTE-MIK/10/006 Alacsony hőmérsékletű radiátorok hőleadásának növelése a hőátadási tényező módosításával Erdős Csaba Róbert
       
368 PTE-MIK/10/007 Szentlőrinc bejárati ív sebességkorlátozás megszüntetése Török Tímea
369 PTE-MIK/10/008 Safety Drone Hamerli András
370 PTE-MIK/10/009 Történeti építmények boltozatos teherviselő szerkezeteinek állapotvizsgálata roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatokkal Dormány András
371 PTE-MIK/10/010 Energiahatékony családi ház felújítás termikus szimulációs modellezése és az üzemeltetés optimalizálása Grócz Csaba
372 PTE-MIK/10/011 Energiamegtakarítás épületekben természetes szellőző szerkezetekkel Katona Ádám László
373 PTE-TTK/10/002 Egyedi drón propeller tervezése és gyártása Fábián Zoltán
374 SZE-AHJK/10/001 Egyedi csúszó szelephimba tervezése, Formula Student versenymotorhoz Havasi Tamás
375 SZE-AHJK/10/002 Veszélyes hulladékokkal foglalkozó küszöbérték alatti üzemek katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásának bemutatása a Győri Hulladékégető Kft. példáján keresztül Simon Viktória
376 SZE-AHJK/10/003 Flextronics International Kft. Zalaegerszegi (Zala A) telephely által okozott levegőterhelés vizsgálata Tornyos Réka
377 SZE-ÉÉKK/10/001 Közvágóhíd és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedési hálózat fejlesztése Serfőző Sándor
378 SZE-ÉÉKK/10/002 Papírcső, az alternatív tartószerkezeti alkotóelem Smuk Elizabet, Belovicz
      Eszter, Resch Mihály
379 SZE-ÉÉKK/10/003 Eszközök és módszerek kifejlesztése lökésszerű vízszintes teherrel terhelt cölöpök kismodelljeinek kísérleti vizsgálatához Nepusz Adrienn
380 SZE-ÉÉKK/10/004 Utólagos felületkezeléssel javított betonok mechanikai tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálatai Baranyai Gusztáv
381 SZE-ÉÉKK/10/005 MENETRENDSZER - Debrecen vonzáskörzetének integrált közlekedési koncepciója Diós Tamás
382 SZE-GIVK/10/001 The scheduling efficiency of the job-shop problem Böcz Gábor
383 SZE-GIVK/10/002 Globális helymeghatározás és fedélzeti diagnosztika kapcsolatrendszerének vizsgálata Busznyák Tibor Ferenc
384 SZE-GIVK/10/003 Transzformátorok tranziens jelenségei Bognár Bálint, Ács Viktor
385 SZE-GIVK/10/004 50V/50A kimenetű Li-ion akkumulátortöltő tervezése az L7 kategóriájú elektromos járművek töltésére Kónya László, Csizmadia Miklós, Bognár Zsolt
386 SZE-GIVK/10/005 Rádióberendezések és gyógyászati készülékek elektromágneses összeférhetősége Horváth Evelin
387 SZE-MTK/10/001 Az aszfalt védőréteg állapota és javításának lehetőségei a 40. számú vasúti fővonal Dombóvár-Sásd szakaszán Eller Balázs
388 SZIE-GÉK/10/001 Napenergia hasznosítás hatékonyságának függése a felület tisztaságától Bagi Bence
389 SZIE-GÉK/10/002 Okostelefon beltéri helymeghatározási technológiáinak összehasonlító elemzése Simon Péter
390 SZIE-GÉK/10/003 A plazmavágás technológiájának optimálása Thermocut 2060 CNC plazma- és lángvágó gépre Szilágyi Nóra
391 SZIE-GÉK/10/004 Változtatható fókusztávolságú szemüveg fejlesztése Sipos-Szabó Bence
392 SZIE-GÉK/10/005 Műanyag kompozitok tribológiai vizsgálata abráziós kisminta modell rendszerben Pistai Gergő
393 SZIE-GÉK/10/006 Mechanikai megmunkálás hatása rozsdamentes acélok hegesztett varratszerkezetében Tóth Máté
394 SZIE-GÉK/10/007 Öntött PA6 gyártástechnológiai sajátosságai: anyagszerkezet és mechanikai tulajdonságok kapcsolata Odrobina Miklós
395 SZIE-GÉK/10/008 HX-9151 hőcserélő hő- és áramlástani viszonyainak numerikus és kísérleti elemzése a termikus hatékonyság javítása céljából Kovács Zoltán
396 SZIE-GÉK/10/009 Hibrid hajtású elektronikus szabályozás megvalósítása a SZIE kart csapat gokartjában Kis László Dániel
397 SZIE-GÉK/10/010 Személyautók márkaválasztását befolyásoló tényezők vizsgálata Kis Anita
398 SZIE-GÉK/10/011 A SZIe-kart csapat intelligens járművezérlő rendszerének kialakítása Lajber Kristóf
399 SZIE-GÉK/10/012 Egy gyártósor ciklusidő csökkentése Balogh Luca
400 SZIE-GÉK/10/013 Térdprotézis fejlesztése evolúciós algoritmussal Kopcsányi Gergő
401 SZIE-GÉK/10/014 Additív gyártástechnológiában alkalmazott egyes anyagok szilárdsági jellemzőinek vizsgálata a 3D nyomtatási paraméterek függvényében Lágymányosi Péter
402 SZIE-TÁJK/10/001 Pannonhalma városépítészete és az apátság szelleme Szepessy Fruzsina
403 SZIE-YMÉK/10/001 Vidéki településközpontok revtalizálása - településkép javítása Nagykörű példáján Tihanyi Ádám, Tóth Gábor, Apli Julianna
404 SZIE-YMÉK/10/002 Építészeti szintézisek Lajta Béla funeáris művészetében Kiss Tamás
405 SZIE-YMÉK/10/003 Közösségi közlekedés peronjainak viuzsgálata és méretezése Szücs Gergely
406 SZTE-MK/10/001 Pneumatikus mesterséges izmot tartalmazó humanoid kar tervezése és kivitelezése Gyürky Bence
407 SZTE-MK/10/002 Pneumatikus mesterséges izom által működtetett 3 szabadságfokú robotkar megtervezése és kivitelezése Kóczi Dávid
408 SZTE-MK/10/003 MyRio-val megvalósított figyelőrendszer tervezése és kivitelezése Terhes Attila Gábor
409 SZTE-MK/10/004 Modern fűtési rendszerek gazdasági szempontú energetikai összehasonlítása Dobó Gábor
410 SZTE-MK/10/005 Rádió frekvenciával vezérelt LED technológiás beltéri világítás megtervezése és kivitelezése Bálint Ádám
411 SZTE-MK/10/006 Hagyományos és VOLTA SuperDrive szállítószalag-rendszer tervezése és összehasonlítása Márki Gábor Csaba
412 VMTDK/10/001 Az állandó kísérőd - Mérnök diákok és mobil telefonjaik Borsos Dániel, Raffai Andrea
413 VMTDK/10/002 Szabadka védett városmagjába újonnan tervezett vegyes használatú épület homlokzatának építészeti-vizuális indentitása Losoncz D. Tibor
414 VMTDK/10/003 Fejlett technológiák alkalmazása az energiagazdálkodásban Szenci Attla, Fejes Szilveszter